Office 145 heeft bij de grotere organisaties te maken met de financiële controller. Tijdens onze presentatie en kennismakingen bemerken we vaak dat de verantwoordelijke globaal op de hoogte is maar de moed in de schoenen zakt als men ziet hoeveel voorbereidingen er plaats moeten vinden voor het vooronderzoek, recht op teruggaaf milieubelasting.

Kostbare tijd, bergen informatie en het uitzoeken welke contactpersonen bij de instanties als gemeentes, nutsleveranciers etc. Onze contactpersonen bij organisaties zien Office 145 als de partner voor een efficiëntere manier van kostenbesparing etc.