Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u?

Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren, de informatieplicht.
Deze informatieplicht geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

De druk wordt opgevoerd: ook bedrijven moeten meewerken aan de verlaging van de CO2-uitstoot. Als bedrijf moet u investeren in energiebesparende maatregelen wanneer u deze binnen 5 jaar terugverdient. Geldt dit ook voor u als ondernemer?

Vermijd straks een fikste boete en laat de informatieplicht volledig over aan Office 145. Voor slechts €750,- per locatie regelen wij alles van A tot melding registratie bij het E-loket.