Diensten

Home » Diensten

milieubelasting een complexe materie

Nutsvoorzieningen

Weet u hoeveel energiebelasting uw organisatie jaarlijks afdraagt? Een groot gedeelte van uw energienota’s bestaat uit belasting.

Lees meer

Belasting water

Begrijpt u nog wel uw belastingaanslagen rondom het waterverbruik? De belastingdienst koppelt van alles aan het verbruik.

Lees meer

Belasting gas

Belasting op gas is de hoogste energiebelasting. Verbruikt u meer dan 170.000m3 p/jr? en of meer  gasaansluitingen op één locatie?

Lees meer

Belasting elektra

De wetgeving rondom energiebelasting is complex. Het onderdeel energiebelasting spant hierbij de kroon.

Lees meer

Besparingen

Office 145 controleert uw energiecontracten op verborgen kosten, variabele kosten, vastrecht en leveringsvoorwaarden.

Lees meer

Abonnementen

Klanten met succesvolle teruggave van belastinggeld zijn verzekerd van het correct doorvoeren  van kosten en verbruik.

Lees meer

Subsidieregeling

Bepaalde instellingen komen in aanmerking voor een deel terugaaf van de energiebelasting. ( o.a. ANBI). Wij kennen de procedures.

Lees meer

Actueel

Co2 uitstoot is schrikbarend hoog. Ondernemers dragen graag bij het terugdringen van Co2. Office 145 helpt mee om Co2 te verminderen.

Lees meer