Belasting water

Home » Diensten » Belasting water

Waarom Office 145?

Ons doel is het doorvoeren van besparing op kosten en controleren op juistheid van uw aansluitingen en bijbehorende contracten.

Besparen op waterbelasting!

Voor uw bedrijf betaalt u waterschapsbelasting: de heffing voor het gebruik van water en de lozing van vervuild water. Deze belasting bestaat uit meerdere heffingen;

  •  Watersysteemheffing;
  •  Zuiveringsheffing;
  •  Rioolheffing;
  •  Verontreinigingsheffing.

Wij ervaren steeds meer dat bij onze vooronderzoeken, vaak een standaardformule wordt toegepast bij de berekening van aanslagen en heffingen. Deze standaardformule gaat helaas niet altijd op en betaalt een organisatie teveel waterbelasting.

Wij kunnen exact controleren of dit voor uw bedrijf wel allemaal klopt. Als blijkt dat u te veel betaald heeft, dan gaan we, met uw akkoord, aan de slag.