Contact

Home » Diensten » Besparingen

Besparen en minder betalen!

Dit regelen wij, besparingen doorvoeren  door verlaging van uw kosten. Maar kunnen u ook adviseren in energiebesparende maatregelen.

Office 145 controleert uw energiecontracten op verborgen kosten, variabele kosten, vastrecht en leveringsvoorwaarden.

Ons team werkt graag mee aan besparing van energieverbruik en directe kosten op de energienota’s.

Energie besparen is niet alleen gunstig voor uw energieverbruik maar ook voor het duurzame imago van uw onderneming. Wij adviseren en helpen u als ondernemer om de juiste maatregelen te treffen.

Hoe bereidt u zich voor op de informatieplicht energiebesparing?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht van energiebesparende maatregelen voor Wm-inrichtingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.
Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing in het bedrijfsleven versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Wij helpen u met het doorvoeren van echte besparingen door een scherpe controle van:
• uw nutsaansluitingen;
• uw netbeheerderscontracten;
• uw meetdienstcontracten;
• uw energiecontracten;
• uw watercontracten;
• uw MEE/MJA-convenant.

Heeft u recht op teruggaaf van teveel betaalde milieubelasting? Dan halen wij deze over de laatste vijf jaar voor u terug bij de Belastingdienst . Onze kosten zijn dan direct inzichtelijk: wij berekenen een vergoeding van 30% over de totale teruggaaf.

Wij kunnen ook op No Cure No Pay-basis alles controleren omtrent uw nutsvoorzieningen en wat hiermee samenhangt.

Besluit u om ook dit door ons uit te laten voeren? We hanteren ook hiervoor een vergoeding van 30% en wel over de besparing van één jaar (twaalf maanden). Daarna is de besparing volledig voor u.