Belasting elektra

Home » Diensten » Belasting op elektra

Betaalt u misschien ook te veel?

Heeft u energienota’s van meer dan €10.000,- per maand? Vraag naar ons gratis vooronderzoek!

De Nederlandse milieuwetgeving is complex. Het onderdeel energiebelasting spant hierbij de kroon. De wetgeving rondom energiebelasting kent namelijk de nodige beperkingen. Deze belasting op gas en elektriciteit beslaat het grootste deel van uw energiekosten. Daarom is het zinvol om hier eens kritisch naar te kijken.
De complexiteit ontstaat door een combinatie van factoren waarbij het degressieve belastingstelsel van grote invloed is. Degressief houdt in dat de belastingdruk afneemt naarmate het verbruik toeneemt. Om u een beeld te geven: het hoogste tarief voor de belasting op elektriciteit bedraagt  € 0,09863 per kWh. Het laagste tarief bedraagt € 0,00058 per kWh. Dit is een verschil van meer dan 99%. (tarieven 2019)