Milieubelasting

Home » Diensten » Milieubelasting

Of u in aanmerking komt?

Wij kunnen aan de hand van een aantal basisgegevens van uw organisatie een vooronderzoek opstarten.

Nutsvoorzieningen vallen onder de milieubelasting. Het gaat hier om voorzieningen als gas, water en elektriciteit die door nutsbedrijven geleverd worden. Met het heffen van milieubelasting op het verbruik van gas, water en elektriciteit wil de overheid dit verbruik terugdringen en de CO2-uitstoot verminderen. Hoeveel milieubelasting u als ondernemer betaalt, hangt af van uw verbruik.
De hoogte van deze belasting wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. De hoogte is voor iedere energieleverancier gelijk. De milieubelasting wordt door iedere energieleverancier in rekening gebracht aan de verbruiker of afnemer van energie. Vervolgens draagt de energieleverancier de belasting af aan de Belastingdienst.
In een aantal situaties mag een lager tarief of zelfs een vrijstelling worden toegepast. In enkele gevallen is de leverancier verplicht een vast tarief in rekening te brengen.
Energienota’s bevatten vaak fouten die door de complexiteit soms alleen door experts zijn te ontdekken. Office 145 is hiervoor de aangewezen specialist. Het vooronderzoek bieden wij u kosteloos aan. Wij hanteren hiervoor de No Cure No Pay-regel.

Wilt u meer informatie?